D.O.O. OMEGA PIONIR, ogranak TA “OMEGA TURS”

Kornelija Stankovića 11, 21000 Novi Sad

PIB: 101646777

Šifra delatnosti: 7911 Delatnost putnickih agencija

Matični broj: 08687951

Licenca br. OTP 07/2011 OD 26.01.2011.

Web: www.omegaturs.rs

eMail: omegaturs@yahoo.com

Komercijalna banka : 205-183386-17

Banka Poštanska Štedionica 200-2393510102001-32

Telefoni agencije:

021/ 512-125
021/510-060 fax
021/ 512-141
063/585-942
063/584-841